Zasady uprawy ekologicznej (tzw. biodynamicznej)

  • Maksymalne wykorzystanie sił przyrody (korzystanie z kalendarza księżycowego)
  • Stosowanie zielonych nawozów, ziemi kompostowej i preparatów biodynamicznych (biopreparaty).
  • Uzyskanie dynamicznej równowagi wszystkich organizmów występujących w przyrodzie
  • Wykorzystanie pozytywnego wpływu roślin na siebie (płodozmian, uprawy współrzędne)
  • Kierunek rzędów powinien być usytuowany z północy na południe (lepsze oświetlenie roślin)
  • Glebę przykrywamy roślinami zielonymi, częściowo rozłożonymi liśćmi, resztkami roślin, igliwiem lub trocinami. Ogranicza to parowanie wody z ziemi, wzbogaca ją w substancje organiczne oraz ożywia życie glebowe.
  • Wodę deszczową gromadzimy w zbiornikach. Po ogrzaniu do temp. otoczenia wykorzystujemy ją do podlewania roślin i pryzmy kompostowej. Nawadnianie powinno być na tyle obfite, aby mogły z niego skorzystać również organizmy glebowe (np. bakterie).