BETA-CHIKOL                    Strefa dla Rolnictwa

(następca Biochikolu 020 PC) 

KUP1l – 37,80 zł 5l – 186,00 zł

Beta-chikolBiopreparat stymulujący wzrost i rozwój roślin oraz poprawiający ich jakość. Jest płynną postacią soli chitozanu o lekko opalizującej barwie, doskonale rozpuszczalną w wodzie. Beta-Chikol wykazuje bardzo silne działanie stymulujące odporność roślin na patogeny. Stosowany od początku wegetacji roślin wpływa korzystnie nie tylko na ich wzrost ale również na zdrowotność. Zastosowanie preparatu:

– podlewanie

– opryskiwanie

– zaprawianie nasion, bulw, cebul i kłączy

Przeprowadzone obserwacje roślin i wyniki plonowania pokazują, iż preparat BETA-CHIKOL ma korzystny wpływ na ich kondycję fizjologiczną. Rośliny charakteryzowały się nie tylko wyższym wzrostem ale także wcześniej wchodziły w fazę generatywną. Zauważalne było również wcześniejsze zawiązywanie kwiatów jak również wyższy plon. Poza wpływem na wzrost i plonowanie zauważalny był również wpływ na stymulowanie odporności roślin przed patogenami.

Może być stosowany w wielkotowarowej produkcji roślin na polach, pod osłonami a także na działkach, w ogrodach, na balkonach oraz w mieszkaniach.

Rośliny warzywne

Badania nad zastosowaniem chitozanu w uprawach warzyw prowadzone były przez Instytut Warzywnictwa w kilku aspektach. Testowany był wpływ zarówno pod kątem ochrony przed patogenami jak również wpływ na wzrost, plonowanie i zdrowotność roślin. Przeprowadzone obserwacje roślin i wyniki plonowania pokazują, iż preparat BETA-CHIKOL ma korzystny wpływ na ich kondycję fizjologiczną. Rośliny charakteryzowały się nie tylko wyższym wzrostem ale także wcześniej wchodziły w fazę generatywną. Zauważalne było również wcześniejsze zawiązywanie kwiatów jak również wyższy plon. Poza wpływem na wzrost i plonowanie zauważalny był również wpływ na stymulowanie odporności roślin przed patogenami.

BETA-CHIKOLDAWKOWANIE:

Zaprawianie nasion: zalecane stężenie – 20% ( 200 ml środka w 800 ml wody) Nasiona moczyć przez 5 min. bezpośrednio przed siewem. 

Sadzenie cebul i karp roślin: przed sadzeniem cebule i karpy moczyć w 2,5% roztworze.

Sadzenie roślin: przed sadzeniem namoczyć korzenie w 2,5% roztworze Beta-chikolu.

Podlewanie roślin:  zalecane stężenie 0,5-1% (50-100ml środka w 10 litrach wody = 5-10 ml w 1 litrze wody) Środek stosować bezpośrednio po posadzeniuw ilości 2-4 litry cieczy użytkowej na 1m² w zależności od wielkości roślin.

Opryskiwanie roślin: zalecane stężenie 1- 2,5% (100- 250 ml środka w 10 litrach wody = 10-25 ml w 1 litrze wody na 20 m2) lub dawka 5-10 l/ha. Zalecana ilość wody 300-500 l/ha. Preparat należy stosować od początku wegetacji roślin lub bezpośrednio po posadzeniu, dokładnie zwilżając powierzchnię roślin. W miarę potrzeby zabieg powtórzyć kilkakrotnie, nie częściej niż co 7 dni.

Przykładowo, truskawki opryskać 1 raz na wiosnę po ruszeniu wegetacji, 2 razy podczas kwitnienia i 1 raz po owocowaniu.

Rośliny ozdobne

Tak jak w przypadku warzyw doświadczenia z chitozanem prowadzone były w szerokim aspekcie. Aby zapewnić roślinie dobry start wskazane jest moczenie nasion, bulw lub sadzonek przed posadzeniem. BETA-CHIKOL zastosowany w formie zaprawy przyspiesza kiełkowanie, powoduje lepsze ukorzenienie roślin, a dzięki swoim właściwościom zabezpiecza sadzonki przed patogenami znajdującymi się w podłożu. Po przebadaniu BETA-CHIKOLU na różnych gatunkach roślin (m.in. Eustoma, gerbera, goździki, mieczyki i inne) otrzymaliśmy wyniki świadczące o korzystnym wpływie  preparatu na wzrost roślin, w każdej z badanych rośln zauważalne były znaczne przyrosty w stosunku  do kontroli i środków porównawczych. Widoczny  był również wpływ  na ograniczenie występowania chorób. Nawet w skażonym podłożu widać było, że BETA-CHIKOL silnie stymuluje odporność i w znacznym stopniu zabezpiecza przed porażeniem.

Leśnictwo

Działanie BETA-CHIKOL w leśnictwie jest takie samo jak w przypadku pozostałych grup roślin. Zalecane stężenie: 0,5-2% (50-200 ml środka w 10 litrach wody = 5-20 ml w 1 litrze wody). Opryskiwać rośliny bezpośrednio po ich wysadzeniu do podłoża oraz po dwóch tygodniach uprawy.

DODATKOWE INFORMACJE

ZASTOSOWANIE CHITOZANU Chitozan dzięki swoim specyficznym właściwościom ma bardzo szerokie zastosowanie

Chitozan w uprawie roślin. Chitozan  jest stosowany zarówno w uprawie warzyw, owoców, roślin ozdobnych oraz w produkcji zbóż. Szeroko rozpoznane jest działanie chitozanu jako stymulatora odporności przed wirusami, bakteriami oraz grzybami. W Polsce wieloletne badania nad zastosowaniem preparatów na bazie chitozanu prowadziły Instytuty Sadownictwa i Kwiaciarstwa oraz Warzywnictwa w Skierniewicach jak również Istytut Ochrony Roślin w Poznaniu i Intytut Badań Leśnictwa w Sękocinie. Chitozan jest nie tylko elicitorem odporności roślin na patogeny (Elicytory – środki indukujące oporność roślin na patogeny np.: enzymy bądź fragmenty ściany komórkowej patogena), ale również może efektywnie hamować ich wzrost. Stössel i Leuba (1984) w przeprowadzonych badaniach mikroskopowych wykazali, że chitozan może powodować  ubytki w ścianie komórkowej, wakuoalizację  a niekiedy rozpad protoplazmy. Chitozan stosowany do podlewania roślin powoduje lignifikację ścian komórkowych, wzrost produkcji fitoaleksyn, syntezę inhibitorów proteinazy oraz stymuluje aktywność enzymów hydrolitycznych (chinazy, chitozynazy oraz β-1,3 glukanazy (Benhamou i Nicole 1999)). Chitozan może również stymulować wzrost roślin (Orlikowski i Wojdyła 1997). W dotychczas przeprowadzonych badaniach chitozan wykazywał wysoką skuteczność w zwalczaniu chorób wywoływanych przez wirusy, bakterie (Pospieszny) jak również grzyby (Wojdyła).

Chitozan dla ludzi. W organizmie człowieka tworzy dodatnio naładowane jony i dlatego bardzo dobrze wiąże się z ujemnie naładowanymi kwasami tłuszczowymi. Połączenia te są nieodwracalne, czyniąc chitozan pułapką na tłuszcz. Badania wykazały, iż chitozan może związać tłuszcz o masie 10-cio krotnie większej od jego własnej masy. Na skutek reakcji chemicznej grupy aminowej chitozanu jest hamowana resorbcja tłuszczu w jelicie cienkim.  Przewód pokarmowy nie jest w stanie przyjąć tego kompleksu a więc związany tłuszcz wydalany jest na zewnątrz. Badania wykazują dodatkowo na to, że chitozan obniża ryzyko raka jelit oraz  poziom cholesterolu we krwi. Uważa się także, że wzmacnia system immunologiczny. Dodatkową zaletą jest poprawa stabilności naczyń krwionośnych.

Chitozan dla zwierząt Od wielu już lat prowadzone są badania nad zastosowaniem chitozanu w żywieniu zwierząt. W żywieniu kur nośnych (Nogueira i in., 2003)  dodatek chitozanu do paszy w ilości 30 g/kg obniżył poziom cholesterolu w żółtkach jaj oraz zredukował zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych (palmitynowego i stearynowego), zwiększając zawartość nienasyconego kwasu oleinowego. Przeprowadzone na szczurach doświadczenia potwierdzają hipocholesterolemiczne działanie chitozanu (Sugano i in., 1980). Ułatwia on również wchłanianie wysokocząsteczkowych związków, np. peptydów z przewodu pokarmowego (Thanou i in. 2001) poprawiając ich wykorzystanie. Inne badania przeprowadzone w Instytucie Zootechniki Akademii Rolniczej w Krakowie potwierdzają, iż dodatek chitozanu do paszy poprawiał strawność białka kazeiny, nie zmieniając jego właściwości biologicznej. Lepsze wyniki bilansu białka znalazły wyraz w wyższych przyrostach  masy ciała. Z doświadczeń prowadzonych w Indiach dodatek chitozanu do paszy dla drobiu spowodaował 5% spadek zużycia paszy przy jedoczesnym wzroście masy ciała o 12%. Wyniki badań przeprowadzone w 2002 roku przez Virgi oraz w 2005 roku przez Yanga świadczą o bakteriostatycznym i leczniczym działaniu chitozanu. Badania na drobiu pokazują również korzystny wpływ na zmniejszenie upadków. W przypadku zarówno trzody chlewnej jak i drobiu zauważalny był spadek zmian mikrobiologicznych i chemicznych w ściółce a co za tym idzie zmniejszenie odoru.

Podobny produkt:

Apol-humus

 

 

 

 

 

Na stronie obowiązuje zakaz kopiowania całości lub fragmentów tekstu i obrazów bez zgody autora. Zakaz ustalono zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r.