Świeża ściółka

Zdrewniałe łodygi, ścięta trawa i inne ogrodowe odpadki mogą być użyte jako ściółka, muszą być przedtem rozdrobnione. Można ich użyć natychmiast, ale najpierw należy nawieźć glebę, ponieważ taka ściółka najpierw wyciągnie z gleby składniki pokarmowe, a dopiero potem się rozłoży. Spulchniamy ziemię przed rozłożeniem na niej ściółki .