Zasady sprzedaży

Sprzedawca:

MÓJ EKO-OGRÓD Robert Knapik

Krzeczyn Mały 26d

59-311 Lubin

NIP: 9490982221 REGON: 022089371

Kontakt: e-mail:  katarzyna@ekologiawogrodzie.pl; tel: 502 604 402

Sprzedając oferowane przez naszą firmę produkty przestrzegamy zasad zawartych w poniższych ustawach:

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks      cywilny, (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

 2. Ustawa z dnia 18 lipca      2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, (Dz. U. Nr 144, poz. 1204      ze zm.)

 3. Ustawa z dnia 2 marca      2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za      szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze      zm.);

 4. Ustawa z dnia 27 lipca      2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie      Kodeksu cywilnego, (Dz. U. Nr 141, poz.1176 ze zm.)

 5. Ustawa z dnia 29      sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U., Nr 133, poz. 883 ze      zm.).

Ceny produktów podajemy w walucie polskiej. Ceny zawierają podatek VAT.

Zamówienie:

Klient może dokonywać zakupów poprzez składanie zamówień drogą mailową poprzez adres: katarzyna@ekologiawogrodzie.pl oraz portale zakupowe: allegro.pl i olx.pl (dawniej tablica.pl). Składając zamówienie na adres katarzyna@ekologiawogrodzie.pl prosimy o podanie adresu dostawy, telefonu kontaktowego oraz wybranego sposobu płatności i dostawy w celu sprawnej realizacji zamówienia. Po złożenia zamówienia Kupujący otrzymuje drogą e-mailową „Potwierdzenie złożenia zamówienia” które zawierać będzie numer zamówienia, dane zamawiającego, adres do wysyłki oraz nazwę i cenę zamawianego przedmiotu wraz z kosztami wysyłki. Przyjęcie przez Sklep każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub je wycofać do czasu, gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane.

Wiążąca dla stron transakcji jest cena produktu aktualna i widoczna na portalu www.ekologiawogrodzie.pl i portalach zakupowych w chwili składania zamówienia.  Ceny oferowanych produktów  nie zawierają kosztów dostawy.

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczania towaru bez wad. Termin realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych.

Do zakupionego towaru Sprzedawca dołącza paragon, na życzenie klienta i dla przedsiębiorców Sprzedawca wystawia fakturę dla podatników zwolnionych podmiotowo z podatku od towaru i usług.

Towar wysyłany kurierem i przez Paczkomaty zawsze ubezpieczamy. Po dokonaniu odbioru przesyłki prosimy, w obecności kuriera, otworzyć paczkę i sprawdzić czy jej zawartość zgadza się z zamówieniem oraz czy produkty nie są uszkodzone. Kurier ma obowiązek poczekać tak długo jak tego wymaga sprawdzenie paczki. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń prosimy o spisanie przy kurierze Protokołu Szkody/Reklamacji, na którym należy zaznaczyć w jaki sposób była zapakowana paczka (naklejki uwaga szkło, góra, dwa kartony, przekładki tekturowe lub folia bąbelkowa) na podstawie którego będziemy dochodzić odszkodowania od spedytora. Paczkę prosimy odebrać i zrobić zdjęcia uszkodzeń, jeśli jest to możliwe. Protokół szkody wraz ze zdjęciami prosimy przesłać do nas na jeden z 2 możliwych sposobów:

– email: katarzyna@ekologiawogrodzie.pl

– adres: Krzeczyn Mały 26d, 59-311 Lubin informując jednocześnie telefonicznie (502 604 402) o fakcie wysłania formularza, tak by Sprzedawca mógł monitorować sprawę od samego początku.

Formy płatności:

Sprzedawca proponuje następujące formy płatności:

a) przelew na konto bankowe:

Nr konta: 15 1950 0001 2006 7275 0989 0001 

Bank Idea Bank SA w tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia

b) płatność za pobraniem (należność pobiera kurier lub listonosz)

Dostawa towaru

Zakupiony towar dostarczamy na terenie całego kraju za pośrednictwem:

a) InPost lub Partner  (paczka do 30 kg)

– przesyłka kurierska po wcześniejszej wpłacie na konto: 14,00 zł brutto

– przesyłka kurierska pobraniowa: 17,00 zł brutto

b) Paczkomatów InPost

Przesyłka do 25 kg po wcześniejszej wpłacie na konto:

o max wymiarze 8x38x64 cm – 10,47 zł brutto

o max wymiarze 19x38x64 cm – 11,00 zł brutto

o max wymiarze 41x38x64 cm – 11,00 zł brutto

c) Poczty Polskiej

Płatność przelewem przed dostawą:

list polecony ekonomiczny do 350 g – 3,94 zł brutto

list polecony ekonomiczny do 1 kg – 8,00 zł brutto

Pocztex48 do 30 kg – 12,50 zł brutto

Pocztex48 do 30 kg odbiór na poczcie – 10,00 zł brutto

Pocztex24 do 30 kg – 16,00 zł brutto

Płatność za pobraniem (gotówką w chwili dostawy):

Pocztex48 do 30 kg – 15,30 zł brutto

Pocztex48 do 30 kg odbiór na poczcie – 12,80 zł brutto

Pocztex24 do 30 kg – 19,00 zł brutto

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Konsument może odstąpić od umowy przez złożenie stosownego oświadczenia. Jego forma może być dowolna, ale dla celów dowodowych najlepiej uczynić to na piśmie. Oświadczenie można sformułować samodzielnie, można też skorzystać z gotowego formularza. Konsument jest zobowiązany odesłać towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania). W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. Sprzedawca niezwłocznie – nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia – zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie). Sprzedawca zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania zwracanej rzeczy lub potwierdzenia jej odesłania. Konsument jest odpowiedzialny wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli tak robi, przedsiębiorca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru. W takiej sytuacji, jeżeli konsument będzie chciał odstąpić od umowy, może ponieść odpowiedzialność za pogorszenie stanu zwracanej rzeczy.

Brak  możliwości odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5) zawartej w drodze aukcji publicznej.

Reklamacja

W przypadku wykrycia wady zakupionego produktu, Sprzedawca prosi o kontakt drogą mailową: katarzyna@ekologiawogrodzie.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy. Prosimy o podanie:

– imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail Kupującego,

– nazwy produktu,

– daty zakupu i/lub numeru faktury,

–  opisanie stwierdzonej wady wraz z okolicznościami uzasadniającymi reklamację i żądaniami Kupującego.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 

Konsument ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną.

Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz:

 • nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć – np. telefon przerywa połączenia, naczynie żaroodporne pęka pod wpływem wysokiej temperatury;

 • nie ma właściwości, o których konsument został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę – np. urządzenie medyczne nie ma właściwości leczniczych opisywanych przez pracownika sklepu;

 • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy okazji zawierania umowy, jeśli przedsiębiorca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia – np. zegarek nie jest wodoodporny na głębokości większej niż 20 m, a konsument przed zakupem poinformował sprzedawcę, że ma zamiar nurkować powyżej takich głębokości;

 • została wydana kupującemu w stanie niezupełnym – np. laptop sprzedany bez ładowarki, choć powinna być w zestawie.

Wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez konsumenta towar:

 • jest własnością osoby trzeciej – np. pochodzi z kradzieży;

 • jest obciążony prawem osoby trzeciej – np. osobie trzeciej przysługuje prawo pierwokupu;

 • cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu – np. został zabezpieczony w postępowaniu karnym jako dowód w sprawie.

W sytuacji wystąpienia wady konsument może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:

 • wymiany towaru na nowy;

 • naprawy towaru;

 • obniżenia ceny;

 • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Sprzedawca musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Konsument musi złożyć sprzedawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady – niemniej najlepiej ją zgłosić zaraz po zauważeniu.

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

Powyższe zasady sprzedaży zostały stworzone na podstawie informacji zawartych na oficjalnej stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poświęconej prawom konsumenta:

prawa_konsumenta